Jesteśmy przejrzyści jak szkło

Kim jesteśmy

Jesteśmy przejrzyści jak szkło.

Sprawdź dlaczego.

Spółka DSS Recykling została założona w 1997 r. i od początku swojej działalności zajęła się transportem i przetwarzaniem odpadów szklanych. Od samego początku inwestowaliśmy w maszyny i urządzenia poprawiające jakość wytwarzanej stłuczki szklanej.

W 2005 roku nasza firma przeszła gruntowne zmiany związane z reorganizacją i inwestycjami. Dzięki dwóm nowym liniom technologicznym do przetwarzania szkła płaskiego klejonego i optycznej separacji szkła oraz modernizacji linii istniejącej, DSS Recykling umocnił się na pozycji największych odbiorców odpadów szklanych w Polsce. Wybudowany od podstaw, nowoczesny zakład produkcyjny w Dąbrowie Górniczej, dzięki zaawansowanej technologii, sprawił że nasza zdolność przetwórcza jeszcze wzrosła. Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura, najnowocześniejsze separatory zainstalowane na linii technologicznej oraz rygorystyczne zasady weryfikacji dostawców powodują nieustanne podnoszenie standardów jakościowych.

Obecnie firma działa na terenie całego kraju i za granicą. DSS Recykling posiada filię w Gostyninie oraz przesypownie szkła w różnych regionach Polski.

Firma DSS Recykling Sp. z o.o. funkcjonuje od 2003 roku zgodnie z systemem zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 i środowiskowym wg PN-EN ISO 14001, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Aktualnie Spółka współpracuje z największymi producentami szkła płaskiego budowlanego i samochodowego w Polsce i za granicą, dostarcza również stłuczkę producentom farb odblaskowych. DSS Recykling Sp. z o.o. dysponuje własną bazą specjalistycznych środków transportu oraz pojemnikami na odpady o pojemnościach od 1,5 m3 do 16 m3.

Centrum Recyklingu Szkła

Przejrzyste zasady

DSS Recykling szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko naturalne.

Zlecenie odbioru

Wypełnij formularz, przyjedziemy i odbierzemy zbędne odpady szklane.

Nasz sprzęt

Wiemy, że transport wpływa na środowisko naturalne. Wiele jednak zależy od charakterystyki danej jednostki napędowej, jak również od samego samochodu.  Dbamy o to, by nasza flota była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Dlatego wszystkie nasze samochody spełniają normę EURO 6

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Zlecenie odbioru
odpadów szklanych

Technologia

DSS Recykling Spółka z o.o. w Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach posiada nowoczesną instalację do przetwarzania stłuczki szklanej wykonaną w najnowszej technologii stosowanej w Unii Europejskiej.

Instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Została wybudowana we współudziale korporacyjnych wspólników, na przykładzie i w analogii do wielu takich instalacji pracujących w Niemczech.

Każdy z naszych dostawców szkła jest sprawdzany pod kątem jakości prowadzonej segregacji odpadów i możliwości posiadania szkła zawierającego substancje niebezpieczne. Kładziemy na to ogromny nacisk, gdyż występowanie nawet niewielkich ilości substancji niebezpiecznych stanowi zagrożenie dla producentów szkła.

Nasza instalacja składa się z trzech części:

 • linii wstępnego kruszenia szkła,
 • głównej linii technologicznej przetwarzania i segregacji różnych rodzajów szkła, umieszczonej wewnątrz hali produkcyjnej,
 • optycznej separacji szkła.

 

Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Nasze urządzenia charakteryzują się niskimi poziomami mocy akustycznej, niskim zużyciem energii elektrycznej, wysokim stopniem zinformatyzowania i w niczym nie odbiegają od podobnych urządzeń działających obecnie, m.in w Danii i Niemczech.

Stan prawny

Budowa Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym w okresie budowy stanem prawnym i założeniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

Nasza instalacja posiada następujące pozwolenia:

 • zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 • pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego rzeki Rakówka oraz pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wykonanym wylotem do rzeki Rakówka.
 • Praca instalacji jak i system zbierania odpadów, metody ich magazynowania, obróbka mechaniczna odpadów są zgodne z warunkami zawartymi w posiadanych pozwoleniach.

 

Działamy dla dobra środowiska
DSS Recykling Spółka z o.o. posiada uregulowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska. W zakresie ochrony powietrza instalacja spełnia wymagania prawne dla tego typu instalacji.

Źródło: Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1, str. 11.

Szukaj
Close this search box.

Technology

DSS Recykling Ltd. in Glass Recycling Center in Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, is equipped with a modern installation for cullet processing, built using the latest technology used in the European Union.

The installation is in an impeccable technical condition. It was built in cooperation with partners, based on example of many similar installations operating in Germany.

All of our glass providers are verified in terms of quality of waste segregation and possible possession of glass containing hazardous substances. We put emphasis on both of these factors, because even the smallest quantities of hazardous substances poses a threat to glass manufacturers.

Our installation consists of three parts:

 • A technological line to pre-crush the glass,
 • Main technological line to process and segregate various types of glass, located inside a production hall,
 • Optical segregation of glass.

We are one of the most modern enterprises of this kind in Europe. Our devices are characterized by low levels of acoustic power, low power consumption, high degree of computerization and they do not differ from similar devices currently used in Denmark or Germany.