Dbamy o bezpieczeństwo

Proces transportu, składowania, przetwarzania oraz utylizacji szkła i innych odpadów odbywający się w naszym zakładzie jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany.

UE

Informujemy, że firma DSS Recykling Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Budowa Centrum recyklingu Szkła, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Inwestycja spowoduje zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii odpadów, na które obowiązują limity odzysku lub recyklingu.