Jesteśmy przejrzyści jak szkło

Oferta

Czym się zajmujemy?

DSS Recykling zajmuje się recyklingiem odpadów szklanych w postaci:

 • szkła płaskiego,
 • szyb samochodowych,
 • opakowań szklanych.

Wszystkie zebrane przez DSS Recykling odpady szklane po recyklingu wykorzystywane są ponownie w procesie:

 • produkcyjnym topienia szkła, jako składnik wsadu pieca szklarskiego,
 • produkcji szklanej wełny mineralnej stosowanej jako izolacja termiczno-akustyczna,
 • produkcji szkła piankowego stosowanego w budownictwie,
 • wytwarzania grysów i kulek szklanych, jako dodatków do farb odblaskowych,
 • produkcyjnym mas ceramicznych i past czyszczących.

Recykling opakowań szklanych

Firma DSS Recykling sp. z o.o. oferuje kompleksową współpracę w zakresie odbioru, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych szklanych, a także w zakresie potwierdzania wykonania obowiązku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych szklanych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639).

Oferujemy własne kontenery do zbierania odpadów szklanych, które w zależności od ilości zbieranych odpadów, mogą być użyczane bezpłatnie. Oferta współpracy w zakresie odbioru i recyklingu odpadów opakowaniowych szklanych zawiera odbiór naszymi środkami transportu zbieranych przez Państwa odpadów, następnie doczyszczenie, frakcjonowanie i przekazanie odpadów do hut szkła w celu ostatecznego recyklingu. Proces recyklingu na naszych liniach technologicznych odbywa się przy użyciu zespołu urządzeń kruszących, separujących, przesiewających oraz nowoczesnych urządzeń do optyczno-elektronicznej separacji szkła na kolory. Aktualnie współpracujemy z największymi hutami szkła opakowaniowego w Polsce, a roczna ilość przetwarzanego szkła opakowaniowego na naszych liniach kształtuje się na poziomie 15 000 ton.

W ramach współpracy oferujemy Państwu pomoc merytoryczną w zakresie wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska. Ofertę zawsze staramy się dopasować do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Recykling szyb samochodowych

Firma DSS Recykling Sp. z o.o. od 1997 roku działa na rynku recyklingu szyb samochodowych hartowanych oraz klejonych (VSG). Posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne do recyklingu szyb samochodowych oraz niezbędny tabor transportowy do przewożenia odpadów szklanych. W ramach współpracy oferujemy odbiór i recykling odpadów z szyb samochodowych oraz wykonanie obowiązku recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2007 nr 176 poz. 1236).

Oferujemy własne kontenery do zbierania odpadów szklanych, które w zależności od ilości zbieranych odpadów, mogą być użyczane bezpłatnie. Oferta współpracy w zakresie odbioru i recyklingu odpadów szklanych zawiera odbiór naszymi środkami transportu zbieranych przez Państwa odpadów, następnie doczyszczenie, frakcjonowanie i przekazanie odpadów do hut szkła. Aktualnie firma nasza współpracuje z największymi hutami szkła płaskiego i samochodowego w Polsce, a roczna ilość przetwarzanego szkła samochodowego na naszych liniach kształtuje się na poziomie 5 000 ton.

Oferujemy także pomoc merytoryczną w zakresie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Ofertę współpracy zawsze staramy się dopasować do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Recykling szkła płaskiego

Firma DSS Recykling sp. z o.o. od 1997 roku działa na rynku polskim w zakresie recyklingu szkła płaskiego budowlanego. W ciągu tych lat firma wypracowała sobie jedno z czołowych miejsc w recyklingu szkła płaskiego. Aktualnie posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne do recyklingu szkła płaskiego oraz niezbędny tabor transportowy do przewożenia odpadów szklanych. Oferujemy odbiór i recykling odpadów szkła płaskiego każdego rodzaju, z których najbardziej popularne to:

 • szkło płaskie budowlane bezbarwne i kolorowe,
 • szkło budowlane klejone,
 • szkło ornamentowe,
 • szkło niskoemisyjne,
 • szkło z rozbiórki budynków i szklarni *,
 • szkło z samochodów,
 • lustra.

Oferujemy własne kontenery do zbierania odpadów szklanych, które w zależności od ilości zbieranych odpadów, mogą być użyczane bezpłatnie. Oferta współpracy w zakresie odbioru i recyklingu odpadów szklanych zawiera odbiór odpadów naszymi środkami transportu, następnie doczyszczenie, frakcjonowanie i przekazanie odpadów do hut szkła w celu ostatecznego recyklingu. Aktualnie współpracujemy z największymi hutami szkła w Polsce, a roczna ilość przetwarzanego szkła płaskiego na naszych liniach kształtuje się na poziomie 60 000 ton. W ramach współpracy oferujemy także pomoc merytoryczną w zakresie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Ofertę zawsze staramy się dopasować do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Współpraca

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy
o kontakt pod nr telefonu: 

lub o wypełnienie i odesłanie formularza. 

* warunki każdorazowo ustalone z działem handlowym

Formularz kontaktowy

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Szukaj
Close this search box.