Jesteśmy przejrzyści jak szkło

Recykling to nasza przyszłość

Ilość poddawanego recyklingowi szkła z gospodarstw domowych wzrosła w Europie do poziomu 67%, przy ok. 25 mld zebranych butelek i słoików. Wzrost ten odzwierciedla między innymi coraz większą świadomość środowiskową konsumentów oraz poprawę metod zbiórki i odzysku szkła.

Nasze społeczeństwo zaczyna tonąć w śmieciach. Nie jest to niestety żart i choć na co dzień możemy tego nie zauważać, ilość wytwarzanych przez nas odpadów jest ogromna, a ich składowanie nie rozwiązuje problemu. Jest to jeden z największych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na całym świecie. Przeciętnie każdy Polak wytwarza około 300 kilogramów śmieci w ciągu roku, a Europejczyk nawet do 600 kilogramów. Dlatego też selektywne zbieranie odpadów powinno być nie tylko obowiązkiem, który nakłada na nas państwo, ale przede wszystkim nawykiem, który zagwarantuje lepsze warunki życia nam samym oraz przyszłym pokoleniom. Ilość zalewających rynek i nasze otoczenie śmieci jest postrzegana jako zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Na szczęście zmiany technologiczne, ograniczenia ustawowe oraz budząca się świadomość społeczna tworzą nowe uwarunkowania dla rozwoju branży opakowań i recyklingu: stawiając coraz wyższe wymagania, zachęcają producentów do większej dbałości.

Stłuczka szklana jest najważniejszym, z punktu widzenia technologii szklarskiej, ochrony środowiska oraz ekonomii produkcji rodzajem odpadu spotykanego w hutach szkła. Inaczej mówiąc są to zniszczone lub bezużyteczne wyroby szklane, powstające przy krajaniu szkła i formowaniu wyrobów.

W Polsce odsetek recyklingu szkła formuje się na poziomie ok. 40% – co daje nam miejsce w ogonie Europy…
Recykling jednak skazany jest na rozwój ze względu na unijne regulacje, które nakazują ograniczać ilość odpadów przekazywanych na składowiska, a coraz więcej poddawać recyklingowi lub spalać.

W 2020 roku musimy uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Pewne jednak jest to, że w kolejnych latach ten odsetek wzrośnie. W promowanej przez UE gospodarce cyrkularnej, czyli takiej, w której odpady nie trafiają na składowiska, a są ponownie przetwarzane, musimy ograniczać składowanie odpadów na wysypiskach i przygotowywać je po ponownego użycia.


My podjęliśmy to ekologiczne wyzwanie, teraz czas na każdego z Was!

List Prezesa Mateusza Pękali

Piknik Mundurowy z okazji Dnia Dziecka

Dzień Strażaka

Sztandar dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Strzemieszyce Wielkie

Spotkanie Wielkanocne

Wielkanoc 2024

Szukaj
Close this search box.